آسپارتام (Aspartame)

آسپارتام چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش

همان‌طور که می‌دانید امروزه استفاده از شیرین کننده های مصنوعی رونق زیادی گرفته است. آسپارتام یکی از شیرین کننده های مصنوعی پر مصرف است. خواص آسپارتام با شیرین کنندگی زیادش منجر به کاربرد گسترده آن در صنایع غذایی شده است. از معایب آسپارتام عدم مقاومت در مقامبل حرارت است. بنابراین کاربرد آسپارتام در مواد غذایی سرد به چشم می خورد. قیمت آسپارتام به عوامل مختلفی وابسته است و حجم های مختلف خریداری شده از محصول قیمت های مختلفی داراست. برای خرید آسپارتام می‌توان به روش های مختلف اقدام نمود. فروش آسپارتام در بسیاری از فروشگاه های معتبر اینترنتی صورت می‌پذیرد.