ادوانتام (Advantame)

ادوانتام چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش آن

امروزه با بروز چاقی و دیابت در جوامع استفاده از قندهای جایگزین شکر سفید رواج بیشتری یافته است. شیرین کننده ها انواع مختلفی دارند. شیرین کننده های مصنوعی یکی از انواع شیرین کننده ها هستند که کاربردشان رو به افزایش است. ادوانتام یکی از شیرین کننده های پرمصرف مصنوعی است. خواص ادوانتام موجب استفاده از آن در صنایع غذایی شده است. از خواص ادوانتام می توان به تاثیرات مثبت در پیشگیری از پوسیدگی دندان اشاره نمود. کاربرد ادوانتام می تواند در غذاهای پخته به دلیل مقاومت حرارتی استفاده شود. البته کاربرد ادوانتام در صنایع غذایی به تازگی صورت می پذیرد. قیمت ادوانتام در بازار خرید و فروش شیرین کننده های مصنوعی به عوامل مختلفی وابسته است. برای خرید و فروش ادوانتام می توان به صورت حضوری و آنلاین اقدام نمود. در مصرف ادوانتام دقت کنید تا دچار عوارض ادوانتام نشوید.