اسید سیتریک (Citric acid)

اسید سیتریک چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش

همان طور که می دانید امروزه از ترکیبات شیمیایی استفاده های فراوانی می شود. یکی از این ترکیبات خانواده اسید های معدنی و آلی هستند. اسید سیتریک نیز نوعی اسید ضعیف و البته آلی بشمار می آید. فرمول اسید سیتریک به صورت C6H8O7 شناخته می شود.

دسته: برچسب: