سوکرالوز (Sucralose)

سوکرالوز چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش

امروزه کاربرد شیرین کننده های مصنوعی مانند سوکرالوز توجه زیادی را به خود جلب نموده است. از خواص سوکرالوز شیرین کنندگی در عین حال بدون کالری بودن است. در واقع کاربرد سوکرالوز به عنوان شیرین کننده، غیر مغذی بودن آن است. تولید سوکرالوز از ماده اولیه قند معمولی یا ساکارز صورت می پذیرد. از مزایا سوکرالوز می توان به عدم جذب در بدن اشاره نمود. تنها 15 درصد از سوکرالوز مصرفی جذب و به سرعت هم دفع می گردد.