نئوتام (Neotame)

نئوتام چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش آن

امروزه با پدیدار شدن معضلاتی مانند چاقی، اضافه وزن و دیابت، بازار شیرین کننده های مصنوعی رونق یافته است. شیرین کننده های مصنوعی فاقد کالری بوده و غیر مغذی هستند. نئوتام یک شیرین کننده مصنوعی بوده که کاربرد زیادی در صنایع غذایی داراست. نئوتام به عنوان آنالوگ آسپارتام شناخته می شود.