پودر نارگیل (coconut powder)

پودر نارگیل چیست؟ کاربرد و قیمت خرید و فروش

پودر نارگیل، یک پودر نرم است که از آسیاب کردن گوشت خشک شده میوه نارگیل به دست می آید. شما می توانید این پودر را در انواع دستور العمل ها به عنوان جایگزینی برای آرد گندم استفاده کنید. توجه داشته باشید فقط تا حدود 20 درصد از این پودر را در دستور العمل های خود استفاده کنید. به عبارت دیگر، شما نمی توانید با استفاده از 100 درصد پودر نارگیل یک غذای پخته درست کنید. این پودر معمولاً از گوشت نارگیلی که پس از تولید شیر نارگیل باقی می ماند، تهیه می شود.